Facebook Twitter

Sverige vill jobba

play
Klicka för att se filmen
pause
replay

Vårdköer, arbetslöshet och bostadskris. Terror, rasism och klassklyftor. Globala miljöhot och militära konflikter.

Många upplever en oro och undrar vart Sverige är på väg. Somliga ställer grupp mot grupp och pekar ut flyktingar, sjuka och arbetslösa som hot.

Nu, mer än nånsin, är det viktigt att komma ihåg detta:

Samhället är människans verk. Om någonting är fel kan vi ändra på det.

När samhället står inför stora utmaningar vägrar vi se människor som problem. Vi ser potential. Vi har aldrig haft så många som vill jobba i vårt land. Aldrig haft så mycket jobb som måste göras.

Det är nu vi kan bygga ett samhälle att vara stolta över. Sverige behöver den snabbaste och största utbyggnaden av välfärden sedan 1970-talet. Vi behöver satsa på skolor, sjukhus och infrastruktur.

Nu sätter vi igång.

Sverige vill jobba.

LO:s förslag som får Sverige i jobb

1. En procent av BNP borde satsas på infrastruktur. Sverige har en infrastrukturskuld på 300 miljarder kronor. Alltså vägar och järnvägar som borde byggts, underhåll som borde genomförts och utbyggnad som hade behövts. Det får effekter. Förra året var exempelvis person- och godståg i Sverige försenade med sammanlagt 72 000 timmar. Ska vi komma ikapp måste anslagen till infrastruktur öka. Minst en procent av BNP borde satsas på ny infrastruktur. Det innebär nio miljarder kronor mer per år.

2. 75 000 nya bostäder om året. Varje ny byggkran som reser sig mot himlen innebär nya jobb i byggbranschen men skapar också tillväxt och jobb i resten av samhället. Fler kan flytta dit jobben och utbildningarna finns, fler kan köpa varor och tjänster och fler företag vågar nyanställa. Dagens byggtakt är på tok för låg för att klara dagens och morgondagens behov. Vi vill höja ambitionerna och bygga 75 000 nya bostäder varje år fram till 2018.

3. Den största satsningen på välfärden sedan 1970-talet. Sedan 1987 har andelen offentliga jobb per invånare minskat med närmare en tredjedel. Samtidigt är behoven större än någonsin. Det har lett till att 140 000 personer i Sverige har gått ner i arbetstid eller helt slutat jobba för att ta hand om anhöriga när äldreomsorgen inte räcker till. Det är vansinne. Vi vill att det skapas 30 000 nya heltidsjobb inom äldreomsorgen med rätt utbildad personal.

Tack,

För att du vill vara med och förbättra vårt samhälle.

Opinionsverket är LOs nätverk för progressiv opinionsbildning.

Gemensamt för oss i Opinions­verket är att vi har ett progressivt lön­tagar­perspektiv och delar LOs grund­läggande värderingar. Vi vet att sam­hället går att förändra, för vi har gjort det förr. Vill du vara en del av den förändringen så kan du gå med i Opinionsverket.